Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zgłaszania potrzeb szkoleniowych

Szanowni Państwo,

w celu ciągłego dostosowywania oferty edukacyjnej do Państwa potrzeb Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli uruchomiło formularz, za pomocą którego mogą Państwo zgłaszać swoje propozycje szkoleniowe. Podkreślamy jednak, że przesłane przez Państwa propozycje mają charakter sondażowy i będą realizowane w zależności od możliwości finansowych i organizacyjnych ZCDN-u.

W jakich szkoleniach (proszę zaproponować szczegółową tematykę) chciałaby Pani/chciałby Pan uczestniczyć?

*Prosimy uprzejmie o nieproponowanie szkoleń, które znajdują się już w ofercie ZCDN-u (http://zcdn.edu.pl/szkolenia/oferta/).

W ilu formach doskonalenia, organizowanych przez ZCDN, uczestniczyła Pani/uczestniczył Pan w bieżącym roku szkolnym?
Płeć:
Stopień awansu zawodowego:
Miejsce zatrudnienia:
Wielkość miejsowości, w której znajduje się placówka: